Thiết bị tưới nhỏ giọt gắn chai cắm đất

Thiết bị tưới nhỏ giọt gắn chai cắm đất

20,000đ

Đây là dụng cụ tưới hữu ích cho vườn cây mỗi khi chủ nhân đi xa không chăm tưới được. Tốc độ chảy tối đa là 2 ngày hết 1 chai 1,5 lít. Tốc độ tối thiểu thì 10 ngày hết 1 chai 1,5 lít. Không nên dùng chai lớn hơn 1,5 lít do sẽ không đứng vững. Đây là đầu tưới loại lớn, chỉ phù hợp với những chậu sâu ít nhất 20cm trở lên. Chậu nông quá chân cắm không cắm được sâu thì chai nước dễ đổ, nhất là khi dùng chai lớn 1,5 lít.

DANH MỤC