Phân bón lá Đầu Trâu SPRAY 3 - Dưỡng hoa lâu tàn

Phân bón lá Đầu Trâu SPRAY 3 - Dưỡng hoa lâu tàn

35,000đ /500ml

Đầu Trâu Spray 3:

- Thành phần: 300ppm N, 400ppm P2O5, 500ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P.

- Công dụng: - Dưỡng hoa, giúp hoa nở to, cành hoa chắc khỏe, cánh hoa dày, màu đẹp, hương thơm, lâu tàn. - Giúp bonsai, kiểng và cỏ khỏe cây, thế đẹp.

- Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun

+ Lan, hồng và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ ra nụ đến cắt hoa và hoa tàn.

+ Bon sai, cây cảnh và thảm cỏ:

Phun định kỳ 7-10 ngày/lần trong thời kỳ cây tăng trưởng mạnh

DANH MỤC