Máy đo PH Digital 3 Way Analyzer

Máy đo PH Digital 3 Way Analyzer

1,265,000đ

Máy phân tích kỹ thuật số này cung cấp thử nghiệm đất nhanh chóng và dễ đọc cho pH, nhiệt độ và khả năng sinh sản. Chức năng sinh sản đọc các mức kết hợp của nitơ, phốt pho và kali để xác định sức khỏe dinh dưỡng của đất.

DANH MỤC