Máy Đo độ dinh dưỡng đất 4 Way Analyzer

Máy Đo độ dinh dưỡng đất 4 Way Analyzer

900,000đ

Chỉ cần 1 công cụ đo chính xác 4 bài kiểm tra quan trọng!

Tất cả các cây trồng đều thích điều kiện sinh trưởng nhất định.

Với máy đo đa năng này, bạn có thể dễ dàng đo độ pH và độ ẩm của đất, cường độ ánh sáng và kết hợp nitơ, phốt pho và kali. Sau đó, bạn có thể theo dõi và điều chỉnh các điều kiện để đáp ứng nhu cầu của nhà máy.

Bao gồm là một hướng dẫn tiện dụng với các khuyến nghị về cách điều chỉnh các điều kiện để đáp ứng sở thích thực vật lý tưởng. Không cần pin.

DANH MỤC