Lưới giàn dây leo 1x2m - Lưới Thái Việt

Lưới giàn dây leo 1x2m - Lưới Thái Việt

50,000đ /1x2m (ô 10cm)

- Công dụng: Lưới giàn dây leo dùng để định hướng phát triển cho các loại dây leo, nâng đỡ giúp dây leo không bị đổ, nghiêng, trong quá trình phát triển. Lưới thường được giăng trên tường rào, bên cửa sổ, trong vườn,…

DANH MỤC