Kệ nhựa trồng rau 3 tầng

Kích thước chậu: 65x42x16cm

Chiều cao: 1.2m

DANH MỤC