Hạt giống Xà lách xoăn xanh

Hạt giống Xà lách xoăn xanh

10,000đ /5gr

Xà lách Xoăn

Khoảng cách:20x20cm

Khối lượng hạt tương đương:12-13g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo

DANH MỤC