Hạt giống Rau mù tạt

Hạt giống Rau mù tạt

35,000đ /1gr

Lá có màu xanh với một tràn màu đỏ đẹp. Chiều cao cây lên đến 30 cm. 

Loại cây trồng phát triển nhanh và chịu lạnh. Cần tưới nước dồi dào, bởi vì nếu thiếu độ ẩm, lá mù tạt trở nên thô và cứng. 

Khoảng cách trồng: 10 x 20 cm  

DANH MỤC