Hạt giống Rau má lá nhỏ

Hạt giống Rau má lá nhỏ

20,000đ /1Gr
Xem thêm: Hạt giống Rau

Rau má Phú nông

Khoảng cách: 5x5cm

Khối lượng giống tương đương: 30-32g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau khi gieo 

DANH MỤC