Hạt giống Rau húng quế xanh lá to

Hạt giống Rau húng quế xanh lá to

10,000đ /5gr

Rau quế lá to

Khoảng cách: 20x20cm

Khối lượng hạt tương đương: 60-80g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.

DANH MỤC