Hạt giống Ớt xiêm - Ớt hiểm

Hạt giống Ớt xiêm - Ớt hiểm

15,000đ /0.2gr
Xem thêm: Hạt giống Ớt

Ớt xiêm

Khoảng cách: 40x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 15-20g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 75-80 ngày sau gieo

DANH MỤC