Hạt giống Ớt sừng vàng châu Phi - Gói 0.1Gr

Hạt giống Ớt sừng vàng châu Phi - Gói 0.1Gr

15,000đ /0,1Gr (>15 Hạt)

Ớt sừng vàng châu phi 

Khoảng cách; 40x50cm

Khối lượng hạt tương đương; 20-25g/1000-m2

Thời gian thu hoạch: 75-85 ngày sau khi trồng

DANH MỤC