Hạt giống Ớt chỉ địa

Hạt giống Ớt chỉ địa

15,000đ /0.1Gr
Xem thêm: Hạt giống Ớt

Ớt chỉ địa

Khoảng cách: 40-50cm

Khối lượng hạt tương đương: 15-20g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày sau gieo.

DANH MỤC