Ngò rí

khoảng cách: hàng x hàng: 15-20cm

Khối lượng hạt giống tương đương: 1,3-1,5kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 35-40 ngày sau khi sạ.

DANH MỤC