Hạt giống Khổ qua da trơn dài 342

Hạt giống Khổ qua da trơn dài 342

15,000đ /2gr

Khổ qua trái dài

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng hạt tương đương:280-285g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 38-40 ngày sau gieo.

DANH MỤC