Hạt giống Dưa leo tự thụ phấn Israel F1 508IQ

Hạt giống Dưa leo tự thụ phấn Israel F1 508IQ

60,000đ /10 Hạt

Đặc điểm sinh trưởng:

- Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, cho năng suất cao.

- Sau khoảng 30-35 ngày, cây xuất hiện nụ quả, thu hoạch lần đầu sau 40 – 45 ngày

- Màu xanh đậm

- Trái trung bình: 16-18cm.


 
DANH MỤC