Hạt giống Dưa leo cao sản F1 636

Hạt giống Dưa leo cao sản F1 636

15,000đ /1gr

Dưa leo cao sản

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 70-80g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 32-35 ngày sau khi trồng

DANH MỤC