Hạt giống Dưa lê Hoàng kim

Hạt giống Dưa lê Hoàng kim

15,000đ /0.3gr

Dưa lê vỏ vàng

Khoảng cách: 0,4x1,2m

Khối lượng cây giống tương đương: 1667-1670 cây/1000m2

Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày sau khi gieo.


DANH MỤC