Hạt giống Đậu rồng

Hạt giống Đậu rồng

15,000đ /10gr
Xem thêm: Hạt giống Quả

Đậu rồng

Khoảng cách: 0,6x4m

Khối lượng trồng tương đương; 240-250g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 70-75 sau gieo

DANH MỤC