Hạt giống Đậu đũa hạt đen

Hạt giống Đậu đũa hạt đen

10,000đ /10gr

Đậu đũa đen

Khoảng cách: 10-12cm

Khối lượng giống tương đương: 350-400g/1000m2 cấy.

Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày sau gieo

DANH MỤC