Hạt giống Đậu cove hạt trắng dạng bụi

Hạt giống Đậu cove hạt trắng dạng bụi

10,000đ /10gr

Đậu cove bụi xanh

Khoảng cách: 50x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 1,3-1,4kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày sau gieo

DANH MỤC