Hạt giống Đậu bắp xanh

Hạt giống Đậu bắp xanh

10,000đ /10gr

Đậu bắp xanh

Khoảng cách trồng: 50x100cm

Khối lượng hạt tương đương: 250-300g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo.

DANH MỤC