Hạt giống Củ cải tròn đỏ

Hạt giống Củ cải tròn đỏ

10,000đ /5Gr

Củ cải tròn đỏ

Khoảng cách: 20x30cm

Khối lượng hạt giống tương: 0,6-0,8kg/1000m2

Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo

DANH MỤC