Hạt giống cỏ đậu Stylo 100Gr

Hạt giống cỏ đậu Stylo 100Gr

95,000đ /100Gr

Cỏ đậu

Khoảng cách: 40x50cm

Khối lượng giống gieo: 8-10kg/ha

Thu hoạch; 90 ngày sau gieo

DANH MỤC