Hạt giống Cải bẹ trắng

Hạt giống Cải bẹ trắng

10,000đ /20gr

Cải bẹ trắng

Khoảng cách trồng: 20x20cm

Khối lượng giống tương đương: 150-200g/1000m2 cấy

Thời gian thu hoạch: 25-30 ngày sau khi gieo


DANH MỤC