Hạt giống Cà xanh mỡ

Hạt giống Cà xanh mỡ

15,000đ /0.2Gr

Cà xanh mỡ

Khoảng cách: 0,7x1,2m

Khối lượng hạt tương đương: 7-10g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 75-80 ngày sau gieo

DANH MỤC