Hạt giống Cà pháo tím

Hạt giống Cà pháo tím

10,000đ /0.5gr

Cà pháo tím

Khoảng cách: 0,6-1m

Khối lượng hạt tương đương: 10-20g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo

DANH MỤC