Hạt giống Cà dĩa da ếch

Hạt giống Cà dĩa da ếch

10,000đ /0.5gr(~100 Hạt)

Cà dĩa da ếch

Khoảng cách: 50x60cm

Khối lượng hạt tương đương: 3-5 kg/1000m2 sạ

Thời gian thu hoạch: sau gieo 2 tháng

DANH MỤC