Hạt giống Bí đỏ tròn Super Star

Hạt giống Bí đỏ tròn Super Star

15,000đ /2Gr

Bí đỏ SUPER STAR

Khoảng cách trồng: 0,5x4m

Khối lượng hạt tương đương: 8-100g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 90-95 ngày sau gieo

DANH MỤC