Hạt giống Bầu lai King F1

Hạt giống Bầu lai King F1

10,000đ /1Gr

Bầu lai king

Khoảng cách: 1x4m

Khối lượng hạt giống: 50-60g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 45 ngày sau gieo.

DANH MỤC