Hạt giống Bắp cải xanh F1

Hạt giống Bắp cải xanh F1

10,000đ /0.3Gr

Bắp cải

Khoảng cách: 35x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 245-250g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày sau trồng

DANH MỤC