Hạt giống Bạc Hà Chocola Mint

Cây Thẳng Lâu năm, chiều dài trung bình 70-80cm, Thời gian thu hoạch 45-100 ngày, Thân và lá có màu xanh và tím, Hoa có màu tím, Toàn bộ cây bạc hà chocolate Mint rất thơm, chứa khoảng 72-76% Menthol trong tinh dầu. Lá được sử dụng ơ dạng khô hoặc tươi. 

DANH MỤC