Đường kính miệng 180mm

Chậu nhựa mỏng Size 180 phù hợp trồng vạn thọ lùn để bán Tết

DANH MỤC