Phân Bón - Thuốc

 1. Hạt giống Atiso xanh
  25,000đ
  0.5Gr
 2. N3M - Kích ra rễ
  15,000đ
  100Gr
 3. Phân bò đã qua xử lý 10DM3
  20,000đ
  10Dm3 (~5Kg)
 4. Phân bón lá Bortrac
  10,000đ
  10ml
 5. Phân trùn quế 5Kg
  45,000đ
  5Kg
DANH MỤC