Hạt giống Hoa Cẩm Chướng

Phân phối hạt giống hoa Cẩm chướng chùm toàn quốc, hạt giống hoa Cẩm chướng HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.