Hạt giống Cỏ chăn nuôi

Danh sách một số giống cỏ chăn nuôi: Giống cỏ chăn nuôi dê – Hạt giống cỏ super bmr – Hạt giống cỏ va06 – Hạt giống cỏ cho bò – Hạt giống cỏ kiểng – Giong co voi xanh – Giống cỏ paspalum – Công ty cung cấp hạt giống cỏ chăn nuôi dê, bò, trâu, ngựa, cá,…