Giá Thể Trồng Cây

 1. Đất thịt Organic
  30,000đ
  ~10Kg
 2. Đất trồng mai 20dm3
  35,000đ
  20dm3(~10kg)
 3. Thảm xơ dừa 50x50
  18,000đ
  50x50x1.2cm
 4. Vỏ thông trồng Lan
  15,000đ
  ~400gr
DANH MỤC