Phân bón lá Grow More NPK 30-10-10+TE

Phân bón lá Grow More NPK 30-10-10+TE

20,000đ /100Gr

GROW MORE (30-10-30)

Công dụng;

+ Đẻ nhánh khỏe, ra lá tốt.

+ Giúp cấy quang hợp tốt, tăng trưởng mạnh.

+ Tăng đề kháng của cây, chóng chiu khi gặp điều kiện bắt lợi.

+ Tăng năng suất và phẩm chất nông sản.

Liều lượng:

+ Pha 5-10g/ 8 lít.

+ Có thể phun định kỳ 7-10 ngày/lần phun vào buổi sáng.

DANH MỤC