Phân bón hữu cơ HVP 301B

Phân hữu cơ bón gốc HVP 301B có đầy đủ các thành phần đa, trung, vi lượng và khoáng rất tốt cho giúp cây sinh trưởng mạnh, tăng năng suất rút ngắn thời gian thu hoạch

Liều lượng dùng:

- Nhà phố 

+ Trộn với đất 100g/chậu (42x63) hay còn gọi bón lót

+ Bón định kỳ cho 50g/chậu (42x63) giai đoạn bón thúc

Thời gian bón: sau khi xuất hiện lá thật và lần bón thứ 2 cách lần bón đầu 10 ngày.

Thời gian cách ly: 10 ngày

DANH MỤC