Phân bò đã qua xử lý 10DM3 - Tribat, Lavamix

Phân bò đã qua xử lý 10DM3 - Tribat, Lavamix

20,000đ /10Dm3 (~5Kg)
Bán Phân bò Tribat dạng bột mịn

Phân bò dạng phân chuồng đã qua xử lý

+ Giúp tơi xốp đất,

+ Cung cấp nguồn đạm cho cây giúp cây phát triển tốt về thân lá và giúp bộ rễ phát triển cực mạnh

 Liều lượng dùng 

+ Túi phân 10dm3/ 4 bao đất sạch 50dm3,  tương đương 9-10 chậu 40x60 cm

+ Túi phân 10dm3 có thể rải bón lót trên luống rau 10m2 tạo độ mùn cho đất.

DANH MỤC