Hạt giống Xà lách búp

Hạt giống Xà lách búp

10,000đ /0.5gr

Xà lách búp

Khoảng cách: 20x20cm

Khối lượng hạt tương đương: 12-15g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo

DANH MỤC