Hạt giống Súp lơ trắng - Cải bông trắng VN

Hạt giống Súp lơ trắng - Cải bông trắng VN

20,000đ /0,3Gr

Cải bông trắng

Khoảng cách: 40x50cm

Khối lượng hạt tương đương: 20-30g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày sau gieo

DANH MỤC