Hạt giống Rau Sam

Hạt giống Rau Sam

15,000đ /2gr
Xem thêm: Hạt giống Rau

Rau sam

Khối lượng hạt tương đương: 33-35g/1000m2

Thời gian thu hoạch: 45-50 ngày sau gieo


DANH MỤC