Hạt giống Ớt ngọt khổng lồ

Hạt giống Ớt ngọt khổng lồ

45,000đ /~12 Hạt
Xem thêm: Hạt giống Ớt

Nhiệt độ tối ưu để nảy mầm hạt giống là 25 ° C

Khối lượng quả: 180-190 gr

Chiều cao: 105-125 cm

Màu sắc: đỏ đậm

Chiều dài quả: 20-26 cm

Thời gian thu hoạch: 120 ngày


DANH MỤC