Hạt giống Ớt kiểng ngũ sắc

Hạt giống Ớt kiểng ngũ sắc

15,000đ /0.1gr
Xem thêm: Hạt giống Ớt

Ớt kiểng ngũ sắc

Khối lượng hạt gieo: 1-2 hạt/chậu

Thời gian cho trái: 80-90 ngày sau gieo.

DANH MỤC