Hạt giống Khoai tây 3 màu

Hạt giống Khoai tây 3 màu

25,000đ /0.2gr

Tiếng Nga: Картофель Салют

Năng suất 4,5-5,5 kg / m2 

Khối lượng củ trung bình: 130Gr

DANH MỤC