Hạt giống Cà chua leo giàn

Hạt giống Cà chua leo giàn

45,000đ /0.03Gr (8-10 Hạt)

Chiều cao của cây có thể đạt được 4m và thậm chí cao hơn, các tán cây có thể phủ rộng 40-50m2. Năng Suất cà chua leo giàn rất cao 32.000 quả với trọng lượng 522kg trên cùng 1 thân cây.

DANH MỤC