Hạt giống Bạc hà tinh dầu

Bạc Hà tinh dầu là cây thân thảo lâu năm, chiều cao lên đến 70 cm.
Lá có kích thước lớn, với mùi thơm bạc hà rõ rệt.
Cây trưởng thành khoảng 95 ngày

Là loại bạc hà chủ yếu lấy tinh dầu, ngoài ra còn dùng làm thuốc và gia vị


DANH MỤC