Đường kính miệng 200mm, đường kính đáy 150mm

Chậu nhựa mỏng Size 200 phù hợp trồng vạn thọ lùn, vạn thọ lỡ để bán Tết

DANH MỤC