Bả trừ Kiến tận tổ BTK

Kiến là tác nhân truyền bệnh cho người, động vật và thực vật.Mọi người sợ kiến và tìm cách tiêu diệt chúng.Trên cây trồng,kiến và rệp sáp là hai côn trùng sống cộng sinh.Kiến mang rệp sáp đến các bộ phận của cây,chích hút nhựa làm cây còi cọc chết dần.Diệt kiến là diệt rệp sáp

Công dụng:

- Bả trừ kiến BTK và M16 chuyên diệt kiến tận tổ với tất cả các loại kiến ở trong nhà và ngoài đồng.

- Kiến mang bả trừ kiến vào tổ, phát tán độc tố, khi kiến ăn phải bả gây rối loạn sinh lý và tự cắn nhau gây chết hàng loạt.

Cách sử dụng:

Sản phẩm có 2 loại

* Sản phẩm M16: phun xịt

* Bả rắc BTK: rắc lên đường đi của kiến và tổ kiến.

Liều lượng dùng:

– Bả rắc  : dùng 1g – 2g (1/2 muỗng ăn bột) rắc trên đường  di chuyển hoặc miệng tổ kiến.

– M16 : Phun 1 phát (1 lần) vào nơi có kiến trú ngụ hay vùng di chuyển.

DANH MỤC